reper 01

denumire

Servicii de Consultanță pentru managementul proiectelor de investiții din fonduri publice

descriere

Servicii de Consultanță pentru managementul proiectelor de investiții cu finanțare din fonduri publice, fonduri europene nerambursabile sau alte surse legal constituite.

Servicii specifice de actualizare a Programului de implementare al proiectului, Devizului general, Devizelor pe obiect, Devizelor financiare, ce fac parte din documentația tehnico- economică faza Studiu de Fezabilitate (SF), inclusiv actualizarea Avizelor Beneficiarului, Ordonatorului de credite, Comisiei Interministeriale, Hotărârii de Guvern dacă este cazul, cu elaborarea Documentelor de Avizare, Notelor de prezentare și Notelor de fundamentare. Prețul se poate negocia în funcție de cerințele Beneficiarului care pot afecta resursele alocate serviciilor respective.

CPV

71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize (Rev.2)

condiții de livrare

Conform duratei necesare desfășurării activităților cu resurse alocate.

condiții de plată

În maxim 30 de zile de la depunerea facturii emisă după predarea cu proces verbal de la predare- primire.

preț (ron)

130,000.00 lei

back…

ro_RORomanian