Studiu de Prefezabilitate/ Fezabilitate, DALI

A. PIESE SCRISE
1. Informații generale privind obiectul de investiții;
2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții;
3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții;
4. Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico-economic(e) propus(e);
5. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), remondat(ă);
6. Urbanism, acorduri și avize conforme;
7. Implementarea investiției;
8. Concluzii și recomandări.

B. PIESE DESENATE
1. Plan de amplasare în zonă;
2. Plan de situaţie;
3. Planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după caz;
4. Planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.

back…

ro_RORomanian