Servicii catalog SICAP

reper 01

Servicii de Consultanță pentru managementul proiectelor de investiții din fonduri publice;

CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize (Rev.2)

reper 02

Servicii de Consultanță pentru obținere finanțare din fonduri europene nerambursabile și alte surse;

CPV: 71242000-6 Pregătire de proiecte și proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
reper 03

Consultanță pentru elaborarea de documentații de atribuire;

CPV: 79418000-7 Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor (Rev.2)

reper 04

Consultanță și Asistență Tehnică pentru evaluarea serviciilor de proiectare și consultanță tehnică.

CPV: 79419000-4 Servicii de consultanță în domeniul evaluării (Rev.2)

back…

ro_RORomanian