Consultanță și managementul proiectelor de investiție

Procesul de management, începând cu ideea de a investi și încheiând cu punerea în funcțiune a unei investiții, este complex.

Pentru ca managementul să conducă la reușita unui proiect, este necesară parcurgerea unui proces, care în principal cuprinde: pregătire preliminară (prefezabalitate/ fezabilitate), proiectare preliminară și de detaliu, procurare și contractare (pregătire documentații de atribuire în special cerințe tehnice și de calificare pentru selectarea unor executanți care să asigure atingerea parametrilor proiectati ai investiției), avize și autorizații, urmărire implementării contractului, recepția la terminarea lucrărilor și punere în funcțiune.

Nu există investiție la care să nu existe probleme.
Important este ca managementul să anticipeze neprevăzutul și să găsească metodele prin care echipa să răspundă rapid, atât la problemele anticipate cât și la cele curente.

back…

ro_RORomanian