Proiect tehnic de execuție, detalii de execuție

A. PIESE SCRISE
1.Memoriul tehnic general;
2.Prezentarea scenariului/ opțiunii aprobat(e) în
cadrul studiului nde fezabilitate/ documentației de
avizare a lucrărilor de intervenție;
3.Memorii tehnice pe specialități
4.Breviare de calcul;
5.Caiete de sarcini;
6.Liste cu cantități de lucrări;
7.Graficul general de realizare a investiției publice.

B. PIESE DESENATE
1.Planșe generale;
2.Planșe aferente specialităților:
• Planșe de arhitectură;
• Planșe de structură;
• Planșe de instalații;
• Planșe de utilaje și echipamente tehnologice;
• Planșe de dotări.

C. DETALII DE EXECUȚIE

back…

ro_RORomanian