Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/ demolare

A. PIESE SCRISE
1.Listă și semnăturile proiectanților;
2.Memoriu:
• Date generale;
• Memorii pe specialități;
• Date și indicii care caracterizează investiția proiectată;
• Devizul general al lucrărilor;
• Anexe la memoriu.
B. PIESE DESENATE
1.Planuri generale;
2.Planșe pe specialități:
• Arhitectură;
• Structură;
• Instalații;
• Dotări și instalații tehnologice.

back…

ro_RORomanian