Notă conceptuală / Temă de proiectare

NOTĂ CONCEPTUALĂ
1. Informații generale privind obiectivul de investiții propus;
2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus;
3. Estimarea suportabilității investiției publice;
4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente;
5. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiţii;
6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi funcţional:
7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz:
-studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii;
-expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii existente;
-unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone protejate.
TEMĂ DE PROIECTARE
1. Informații generale privind obiectivul de investiții propus;
2. Date de identificare a obiectivului de investiții.

back…

ro_RORomanian