reper 03

denumire

Consultanță pentru elaborarea sau asistență la elaborarea de documentații de atribuire

descriere

Consultanță pentru elaborarea sau asistență la elaborarea de documentații de atribuire, inclusiv caiete de sarcini cu termeni de referință, pentru selectarea unor servicii de proiectare și consultanță tehnică de întocmire a documentațiilor tehnico-economice faza Studiu de Prefezabilitate (SPF) sau Studiu de Fezabilitate (SF), pentru obiective de investiții publice.

Servicii specifice de elaborare sau asistență la elaborarea documentațiilor de atribuire, conform legislației în vigoare, cu următorul conținut minim: Secțiunea I- Anunț de participare, Secțiunea II- Fișa de date, Secțiunea II- Anexa la Fișa de date, Secțiunea III- Formulare, Secțiunea IV- Termeni de referință (Caiete de sarcini), Secțiunea V- Model de contract. Documentațiile de atribuire se elaborează pentru selectarea unor servicii de proiectare și consultanță tehnică de întocmire a documentațiilor tehnico-economice faza Studiu de Prefezabilitate (SPF) sau Studiu de Fezabilitate (SF), pentru obiective de investiții pubice.

Prețul se poate negocia în funcție de cerințele Beneficiarului care pot afecta resursele alocate serviciilor respective.

CPV

79418000-7 Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor (Rev.2).

condiții de livrare

Conform duratei necesare desfășurării activităților cu resurse alocate.

condiții de plată

În maxim 30 de zile de la depunerea facturii emisă după predarea cu proces verbal de la predare- primire.

preț (ron)

120,000.00 lei

back…

ro_RORomanian