reper 04

denumire

Consultanță și asistență tehnică pentru evaluarea serviciilor de proiectare și consultanță tehnică

descriere

Consultanță și asistență tehnică pentru evaluarea serviciilor de proiectare și consultanță tehnică de întocmire a documentațiilor tehnico-economice faza Studiu de Prefezabilitate (SPF), Studiu de Fezabilitatea (SF), pentru obiective de investiții publice.

Servicii specifice de Consultanță și asistență tehnică ce presupun analiză și evaluarea tuturor livrabilelor furnizate în cadrul serviciilor de proiectare și consultanță tehnică de întocmire a documentațiilor tehnico-economice faza Studiu de Prefezabilitate (SPF), Studiu de Fezabilitatea (SF), pentru obiective de investiții publice. Se vor întocmi rapoarte tehnice ce vor fi utilizate în scopul avizării documentațiilor.

Prețul se poate negocia în funcție de cerințele Beneficiarului care pot afecta resursele alocate serviciilor respective.

CPV

79419000-4 Servicii de consultanță în domeniul evaluării (Rev.2).

condiții de livrare

Conform duratei necesare desfășurării activităților cu resurse alocate.

condiții de plată

În maxim 30 de zile de la depunerea facturii emisă după predarea cu proces verbal de la predare- primire.

preț (ron)

115,000.00 lei

back…

ro_RORomanian